Kristina Tsoulis-Reay Interior Horizon 2009
   
  Spacesuit
oil on board
20 x 25 cm
2009